2011-02-07
Kaatsheuvel

Nieuwe website voor Tinello Dressuur Cup

De nieuwe website voor de Tinello Dressuur Cup is live. Alhoewel we nog een en ander moeten doen zijn live gegaan om alvast google geindexeerd te kunnen worden. Wij danken Nicole van Baten, van BCM de Hoefslag voor haar bijdrage en adviezen met het verbeteren van de website. In de komende tijd zullen er nog enkele veranderingen en updates aangebracht worden. Heeft u een opmerking of vraag over de site of in het algemeen mail dan naar tinellodressuurcup@bcm.nl. Dank voor uw bijdrage.

tinllo naam NAAR ARCHIEF >>>

Joyce Heuitink wordt gefeliciteerd door Frans Klis
Eindhoven 4 juni 2011

Versie: 9 november 2010 1/4

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

COMPETITIEBEPALINGEN knhs-tinello dressuur cup 2010/2011 

 De totstandkoming van deze dressuurcompetitie voor ZZ-Licht, ZZ-Zwaar en Lichte Tour combinatie is het resultaat van de samenwerking tussen sponsor Tinello te Kaatsheuvel, BCM te Eindhoven en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie te Ermelo.

A. ALGEMEEN


1. De KNHS-Tinello Dressuur Cup 2010/2011 heeft als belangrijkste doel de ontwikkeling van de Nederlandse combinaties in de kür op muziek voor de klassen ZZ-Licht, ZZ-Zwaar en Lichte Tour en zorgt voor een verantwoorde opbouw van/naar de Lichte Tour en/of naar de Zware Tour.

2. De KNHS-Tinello Dressuur Cup bestaat uit een aantal wedstrijden (klassieke proef) welke in competitieverband worden verreden en wordt afgesloten met een finale (kür op muziek).

3. De KNHS-Tinello Dressuur Cup wordt verreden onder auspiciën van de KNHS.

4. De wedstrijdkalender van de KNHS-Tinello Dressuur Cup wordt samengesteld door de KNHS, BCM en sponsor Tinello.

5. Afwijkingen van de competitiebepalingen zijn alleen mogelijk met toestemming van de KNHS. Ook in zaken waarin niet wordt voorzien beslist de KNHS of indien nodig op de wedstrijddag de Federatievertegenwoordiger. De meest actuele versie van deze competitiebepalingen is gepubliceerd op de website van de KNHS.

B. DEELNAME AAN DE COMPETITIE


1. Startgerechtigd in de competitie zijn:

 ZZ-Licht

- Combinaties startgerechtigd in de klasse ZZ-Licht en in het bezit van een geldige startkaart van de KNHS.

 ZZ-Zwaar

- Combinaties startgerechtigd in de klasse ZZ-Zwaar en in het bezit van een geldige startkaart van de KNHS.

 Lichte Tour

- Combinaties startgerechtigd in de klasse Lichte Tour en een geldige startkaart van de KNHS. Voor de finale geldt dat de combinatie minimaal 1 x 60% moet hebben behaald in de Prix St. Georges.

2. Deelname aan de betreffende selectiewedstrijden houdt tevens deelname aan de competitie in. Dit betekent dat voor deelname aan de KNHS-Tinello Dressuur Cup geen extra inschrijfgeld is verschuldigd boven op het reguliere inschrijfgeld voor de betreffende wedstrijden.

 

3. De hoogte van het inschrijfgeld en de wijze van betaling is conform het vraagprogramma van de wedstrijdgevende organisatie. Zo ook de prijzen.

 

4. Inschrijven geschiedt zoals opgenomen in het goedgekeurde vraagprogramma van de betreffende wedstrijd en rekening houdend met de daarin opgenomen sluitingsdatum. Dit betekent voor Cat. I wedstrijden dat per proef een coupon moet worden opgestuurd naar de organisaties. Voor Subtopwedstrijden wordt ingeschreven via www.knhsinschrijfsysteem.nl.

 

5. Elke ruiter / amazone mag met maximaal twee paarden per klasse deelnemen aan iedere competitiewedstrijd met een maximum van vier paarden in totaal. In overleg met de

wedstrijdorganisatie van een competitiewedstrijd kan het aantal combinaties of het aantal paarden dat mag starten worden uitgebreid of beperkt.

 

6. De sponsor heeft het recht per competitiewedstrijd (dus niet in de finale) 4 wildcards in te zetten, met dien verstande dat de combinatie te allen tijde moet voldoen aan de startgerechtigheidseisen.

 

7. Voor de selectiewedstrijden van de KNHS-Tinello Dressuur Cup zijn minimaal 20 startplaatsen per rubriek beschikbaar, conform het vraagprogramma van de desbetreffende wedstrijd.

 

8. Bij afwezig blijven zonder voorafgaande schriftelijke afmelding geldt artikel 43 van het Algemeen Wedstrijdreglement.

C. WEDSTRIJDEN


1. De KNHS-Tinello Dressuur Cup bestaat uit vijf kwalificatiewedstrijden die worden afgesloten met een finale.

 

Wedstrijdkalender*:

Selectiewedstrijden:

Wedstrijdplaats Wedstrijddatum Inschrijven d.m.v.

Roosendaal 21 en 23 december 2010 www.knhsinschrijfsysteem.nl

Laag Soeren 8 en 9 januari 2011 www.knhsinschrijfsysteem.nl

Etten-Leur 8 en 9 april 2011 coupons opsturen

Kootwijk 14 mei 2011 www.knhsinschrijfsysteem.nl

Eindhoven 4 juni 2011 www.knhsinschrijfsysteem.nl

 

FINALE: CSI Haarlemmermeer, 17 juni 2011

* Alle wedstrijden en data zijn onder voorbehoud.

2. Op kwalificatiewedstrijden in het kader van de KNHS-Tinello Dressuur Cup telt het resultaat van de eerste klassieke proef van de ZZ-Licht, de ZZ-Zwaar en Lichte Tour (Prix St. Georges) mee voor de competitie van KNHS-Tinello Dressuur Cup. Het vraagprogramma van desbetreffende wedstrijd vermeldt welk proefnummer er wordt verreden. Op het moment dat de KNHS of de FEI nieuwe proeven invoert zijn deze van kracht.

3. Wanneer twee of meerdere combinaties gelijk geklasseerd zijn in de eerste klassieke proef wordt de ex-aequo plaatsing gehandhaafd en ontvangen de combinaties een gelijk aantal competitiepunten.

4. Zie voor overige bepalingen het vraagprogramma van de desbetreffende wedstrijd.

5. De behaalde resultaten komen in aanmerking voor winst/verliespunten registratie.

D. FINALE

 

1. Om in aanmerking te komen voor de finale dient men deel te hebben genomen aan minimaal 3 competitiewedstrijden. De beste 3 resultaten tellen mee voor de tussenstand van de competitie en kwalificatie voor de finale.

2. Deelname aan de finale is verplicht voor de acht hoogstgeplaatste combinaties per klasse met één paard.

3. Een reeds voor een finale gekwalificeerde combinatie, die niet in staat is deel te nemen of reglementair niet is toegestaan te starten, wordt vervangen door de opvolgend geplaatste combinatie uit de desbetreffende klasse van de tussenstand, die aan alle voorwaarden tot deelname voldoet.

4. In het geval er minder dan 8 combinaties zijn met één paard zal het aantal worden aangevuld met combinaties met een tweede (gekwalificeerd) paard.

5. In geval van een gelijk aantal competitiepunten op plaats nummer 8 in het klassement worden alle combinaties op deze plaats afgevaardigd naar de finale.

6. De combinaties aan de finales dienen startgerechtigd te zijn in de klasse waarin ze deelnemen. Promotie naar een hogere klasse is niet toegestaan na de laatste kwalificatiewedstrijd, zonder startgerechtigdheid te verliezen in de klasse waarvoor de combinatie is geselecteerd voor de finale.

7. De startvolgorde wordt door middel van loting vastgesteld door de organisatie.

8. Voor de finale is geen inschrijfgeld verschuldigd.

9. Tijdens de finale rijdt iedereen de kür op muziek in de betreffende klasse. Dit zijn:

ZZ-Licht: Kür ZZ-Licht - uitgave 2008

ZZ-Zwaar: Kür ZZ-Zwaar – FEI 2009

Lichte Tour: Intermediaire I – kür 2009.

Op het moment dat de KNHS of de FEI nieuwe proeven invoert zijn deze van kracht.

10. In de finale beginnen de combinaties met een schone lei.

11. De finale wordt door drie juryleden beoordeeld.

12. In geval van ex aequo klassering is het totaal van de artistieke presentatie bepalend. Valt er dan nog geen beslissing, dan geldt het totaal van alle punten op het protocol van het hoofdjurylid.

13. Deelname aan de prijsuitreiking is verplicht.

14. De uitgeschreven finale rubrieken komen niet aanmerking voor winst/verliespunten registratie.

 

E. PUNTENTELLING


Voor de competitie van de KNHS-Tinello Dressuur Cup wordt de volgende puntentelling gehanteerd:

1e    20 punten

2e    17 punten

3e    15 punten

4e    13 punten

5e    12 punten

6e    11 punten

7e    10 punten

8e     9 punten

9e     8 punten

10e     7 punten

11e     6 punten

12e     5 punten

13e     4 punten

14e     3 punten

15e     2 punten

16e     1 punt

 *Na elke competitiewedstrijd wordt een tussenstand van de KNHS-Tinello Dressuur Cup gepubliceerd op www.knhs.nl en op www.tinellodressuurcup.nl

F. PRIJZEN


De volgende prijzenschaal wordt gehanteerd tijdens de finale van de KNHS-Tinello Dressuur Cup:

Finale

 ZZ-Licht                        1e prijs € 250 ,=                 2e prijs € 200,=

 ZZ-Zwaar                      1e prijs € 300,=                  2e prijs € 250,=

 Lichte Tour                    1e prijs € 350,=                  2e prijs € 300,=

 

De winnaars van de KNHS-Tinello Dressuur Cup finale ontvangen een staatsiedeken en een ereprijs.

G. SLOTBEPALINGEN

 

1. Op de wedstrijden in het kader van de KNHS-Tinello Dressuur Cup is het Algemeen Wedstrijdreglement uitgave 2009 en het Wedstrijdreglement Dressuur uitgave april 2010 van de KNHS en de hierop gepubliceerde wijzigingen van toepassing. De gebruikte artikelnummers van wedstrijdreglementen en proefnummers van dressuurproeven zijn op basis van de in december 2010 geldende reglementen en de website gepubliceerde protocollen. Wanneer reglementen en proeven worden vernieuwd gelden de laatst gepubliceerde versie op de site.

2. Eenvoudig door in te schrijven geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te

 

stemmen met de in dit reglement opgenomen bepalingen.

3. De KNHS, BCM, de sponsor, de wedstrijdorganisatoren, de officials noch andere dienstdoende personen aanvaarden aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden en/of andere eigendommen van de deelnemers / toeschouwers, dan wel voor schaden voortvloeiende uit ongevallen van welke aard en oorzaak dan ook.

4. In alle gevallen waarin deze competitiebepalingen, het vraagprogramma van de wedstrijd en de reglementen van de KNHS niet voorzien beslist de KNHS en BCM voor de wedstrijd of de Federatievertegenwoordiger tijdens de wedstrijd. Een dergelijke beslissing is niet vatbaar voor beroep.

Begeleiding en informatie wedstrijdorganisatoren en deelnemers:

 

BCM

Postbus 1392, 5602 BJ EINDHOVEN

Telefoon: 040-8447644

Fax: 040-8447622

E-mail: tinellodressuurcup@bcm.nl

 

KNHS, afdeling Evenementen en Competities

Postbus 3040, 3850 CA ERMELO

Telefoon: 0577 - 408 314

Fax: 0577 – 401 725

E-mail: competities@knhs.nl

Mail ons

Tinello

Schelstraete

KNHS

Landelijke keuken bij Tinello

Slideshow image 1Slideshow image 2Slideshow image 3Slideshow image 4Slideshow image 5

Sergio Herman en zijn vrouw Ellemieke kozen voor een prachtige landelijke keuken van Tinello, namelijk de Ticino. Uitgebreide keuze in landelijke keukens en exclusieve  keukens  met een klassiek design vindt u bij Tinello Keuken & Interieur in Kaatsheuvel.

Landelijke keukens Tinello Stijlen

Landelijke keukens Tinello Projecten

Exclusieve keuken bij Tinello

Slideshow image 1Slideshow image 2Slideshow image 3Slideshow image 4Slideshow image 5Slideshow image 6

Bij deze typische klassieke vormgeving hoort natuurlijk een Aga fornuis. Al jaren is dit het model waar Tinello grote successen mee boekt. In menig huishouden, vaak gecombineerd met het interieur, is het onverslijtbaar mooi en luxe.

Klassieke exclusieve keukens bij Tinello

Klassieke keukens bij Tinello Projecten